L.S. Konzult s.r.o.

+420 725 830 725

PROJEKTY@KONZULT.COM

Kontrolní činnost na stavbách

Již od roku 2001 kdy byla společnost založena rovněž provádíme kontrolní činnost na stavbách financovaných bankou.

Jedná se o spolupráci při poskytování hypotečních úvěrů pro větší developerské projekty, ale i samostatné objekty různého druhu. Při této činnosti je z naší strany kontrolováno a posuzováno hledisko reálné prostavěnosti ve spojitosti s prostavěností finanční. Sledováno je časové hledisko postupu výstavby v návaznosti na čerpání úvěru a například i soulad výstavby s projektovou dokumentací. Pro tuto činnost využíváme dnes již dlouholeté zkušenosti a znalosti projektových dokumentací, stavebně-konstrukčních řešení, technických zařízení, technologických postupů, legislativních předpisů a v neposlední řadě cen stavebních prací a materiálů.  V současné době disponujeme rovněž jako v oblasti požární bezpečnosti staveb bohatými referencemi úspěšně realizovaných projektů na kterých jsme spolupracovali.