L.S. Konzult s.r.o.

+420 725 830 725

PROJEKTY@KONZULT.COM

O SPOLEČNOSTI

L.S. KONZULT S.R.O.

Nabízíme spolehlivé služby od roku 2001

Nacházíte se  na webových stránkách společnosti L.S. Konzult s.r.o. – odborníka na požární bezpečnost staveb a kontrolní činnost na stavbách financovaných bankou při poskytování hypotéčních úvěrů. S námi získáte spolehlivého partnera s dlouholetými zkušenostmi a odbornými předpoklady.

Stručná historie společnosti

2001
Tento rok je rokem založení společnosti L.S Konzult s.r.o. Vznikla jako dceřiná společnost dvou právnických osob – LUBA spol. s r.o. a S-DESIGN spol. s.r.o. 

2001 – 2004
V tomto období byla hlavní aktivitou společnosti inženýrská činnost ve výstavbě. Autorizovaní inženýři, kteří pocházeli z právnických osob zakládajících společnost vykonávaly technické dozory pro investory na různých typech pozemních staveb a dále odborná vedení realizací staveb pro malé investory většinou v oblasti bytové výstavby. Dalším zaměřením bylo vykonávání kontrolní činnosti na stavbách financovaných Českou spořitelnou, a.s. a vypracování požárně bezpečnostních řešení pro projektové dokumentace. 

2005-2010
V tomto období byla nadále významnou aktivitou společnosti kontrolní činnost na stavbách.
Rok 2005 je mezním rokem, kdy společnost začíná podnikat v oblasti stavební výroby a projektové činnosti v oblasti pozemních staveb. Již od počátku je zaměření této činnosti na bytovou výstavbu a specializací se stávající zejména rekonstrukce bytů v panelových domech a modernizace koupelen. Byly spuštěny specializované internetové stránky věnující se zejména problematice panelových domů a nabízejících rovněž naše služby na doméně polir.cz.
Dále se společnost zabývá vypracováním požárně bezpečnostních řešení pro projektové dokumentace. 
Rok 2005 je rovněž rokem, kdy společnost začíná v menší míře podnikat v oblasti internetového prodeje. Je uveden do provozu nejprve specializovaný obchod pro kapesní počítače a příslušenství, na který navázali další obchody.

2011 – 2015
Společnost nadále rozvíjí svoji činnost v oblasti přestaveb a modernizací bytů a zejména počet realizovaných přestaveb bytových jader razantně roste. Nadále provádí kontrolní činnost na stavbách financovaných Českou spořitelnou, a.s.  a vypracovává požárně bezpečnostních řešení pro projektové dokumentace. 
Od roku 2008 nabízíme služby v oblasti požární ochrany. Od července 2011 nabízíme službu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Věnujeme se projektové činnosti v oblasti pozemních staveb.

2016 – současnost
Od roku 2016 dochází k utlumení činnosti v oblasti stavební výroby.
Činnost je postupně soustředěna výhradně na kontrolní činnost na stavbách při poskytování hypotéčních úvěrů a na požárně bezpečnostní řešení pro pozemní stavby.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

proč spolupracovat s námi?

PROČ L.S. KONZULT?

Nabízíme komplexní požárně bezpečnostní řešení pro všechny druhy pozemních staveb a pro všechny fáze projektu. Naše služby vycházejí z dlouhodobé praxe, vysoké odbornosti a bohatých referencí úspěšně realizovaných projektů. Můžete se setkat s našimi řešeními například v obchodních retail parcích či při instalacích fotovoltaických elektráren.

Naše kvalifikace zahrnuje vysokoškolské vzdělání, autorizaci udělenou ČKAIT pro obor pozemní stavby a požární bezpečnost staveb a osvědčení od Ministerstva vnitra, které nám přiznává status odborně způsobilé osoby pro požární ochranu.